0968 83 87 00

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ HC GOLDEN CITY 319 BỒ ĐỀ THÁNG 12/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng mới nhất chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề tháng 12/2019.

Dưới đây là hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công chung cư 319 Bồ Đề tháng 12/2019, quý khách có thể theo dõi.

Tiến độ xây dựng chung cư HC Golden City tháng 12/2019

 

 

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0968 83 87 00

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN
TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0968 83 87 00

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN