0968 83 87 00

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Có 3 phương thức thanh toán căn hộ

*** Phương thức thanh toán theo tiến độ:

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 15% (bao gồm VAT)(đã bao gồm tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Đợt 2: Đóng 15%(bao gồm VAT) trong 1 tháng từ ngày ký hợp đồng mua bán

Đợt 3: Đóng 40% (bao gồm VAT)  trong 2 tháng từ đợt 2

Đợt 4: Đóng 25% (bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ

Đợt 5: Đóng 5% (bao gồm VAT) khi có thông báo nhận sổ đỏ

*** Phương thức thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ:

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 95% (bao gồm VAT)(đã bao gồm tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Đợt 2: Đóng 2% Kinh phí bảo trì khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ

Đợt 3: Đóng 5% (bao gồm VAT) khi có thông báo nhận sổ đỏ

*** Phương thức vay ngân hàng: Được hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ theo lãi suất thông thường:

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 15% (bao gồm VAT)(đã bao gồm tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Đợt 2: Đóng 15%(bao gồm VAT) trong 1 tháng từ ngày ký hợp đồng mua bán

Đối với phương thức vay ngân hàng thì khách hàng chỉ cần có vốn tự có là 30% giá trị căn hộ, 70% giá trị căn hộ còn lại sẽ được ngân hàng cho vay tối đa

HOTLINE: 096 883 8700

 

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0968 83 87 00

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN
TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0968 83 87 00

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN